Ekonomi

SPK bağış yapmak isteyen şirketler için düzenleme yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), etkilenen 10 ile bağış yapmak isteyen şirketler hakkında bilgi ve yönetmelik yayınladı.

SPK, yürürlükteki mevzuatta yer alan yardım ve bağış düzenlemelerinin gizli tutulması kaydıyla aşağıdaki bilgileri vermiştir:

1. Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarca belirlenen bağış miktarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş kamu kuruluşları;

a) Varsa yönetim kurulu ve genel kurul kararıyla belirlenen sınırı aşacağını; Böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında belirlenecek bedel üzerinden bağış yapabilirler.

b) Bağış miktarının ve bağışta bulunanın yönetim kurulu kararı ile yapılacak ödemelerin, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması,

c) Söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiğinin öğrenilmesi;

2. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeki sınır hesabında, aracı kurumlar tarafından beyin sarsıntısı nedeniyle yapılan bağışlar dikkate alınmaz. yatırım hizmet ve kuruluşlarına ilişkin diğer düzenlemeler gizli kalmak kaydıyla dikkate alınır. ;

3. Menkul kıymet yatırım iştirakleri, gayrimenkul yatırım iştirakleri ve halka açık girişim sermayesi yatırım iştirakleri de Kurulumuzun halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerine tabi olduğundan, anılan iştirakler de (1) maddesine tabidir.
Söz konusu şirketlere belirtilen ilkelerin geçerliliği hakkında bilgi verilmesi.
karar verildi.” (EKONOMİ HİZMETİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tecrübeli Ustasıyla Lider. %100 Garantili Hizmet. Teklif Alma Hızlı Servis Agı
Başa dön tuşu